Zástupci Evropského parlamentu se na Masarykově univerzitě setkali s odborníky na kyberbezpečnost

Delegace Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu zavítala na konci února na Masarykovu univerzitu (MU). Zde se její členové setkali s odborníky na kyberbezpečnost, kteří jim představili své výzkumné aktivity. Diskutovali také o významu spolupráce univerzit a výzkumných institucí se státní sférou a průmyslovými partnery v této oblasti.

22. 2. 2022

Bez popisku

„Vítám vás na místě, kde se začal psát příběh české kyberbezpečnosti a Masarykova univerzita toho byla součástí,“ řekl na úvod setkání prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák, a zdůraznil tak význam kyberbezpečnostních aktivit Masarykovy univerzity.

V prostorách CERIT FI MU, kde se obvykle odehrávají bezpečnostní cvičení, se zástupci Evropského parlamentu seznámili s hlavními výzkumnými směry v oblasti kyberbezpečnosti, jimž se Masarykova univerzita na špičkové úrovni věnuje – jde například o oblasti ochrany kritických informačních infrastruktur, kryptografie či práva.

Důležitým tématem setkání byla spolupráce mezi různými sektory. „Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s dalšími univerzitami, státní sférou i podniky,“ upřesnil Tomáš Pitner, vědecký ředitel CERIT FI MU. Jako příklad uvedl Cybersecurity Hub, v němž spojily svůj výzkum tři přední vysoké školy – kromě Masarykovy univerzity také Vysoké učení technické v Brně (VUT) a České vysoké učení technické v Praze.

V rámci dlouhodobé strategické spolupráce mezi MU a VUT pak Petr Číka z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT představil aktuální výzkumné projekty, soustředil se zejména na problematiku budování kvantové komunikační infrastruktury a postkvantové kryptografie.

Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky MU, prezentoval vizi pro takzvaný Cyber Campus CZ, prostor v Brně zaměřený na rozvoj spolupráce v kyberbezpečnosti a národní bezpečnosti. Václav Matyáš navázal prezentací o výzkumných úspěších FI MU a zdůraznil zapojení studentů do výzkumných aktivit.

Součástí programu byla také praktická ukázka využití KYPO Cyber Range Platform v rámci kybercvičení, kterou připravili experti z CERIT FI MU a kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity CSIRT-MU.

Zástupce evropského výboru v diskusi zajímala i další témata, například podpora spolupráce s malými a středními podniky, etické aspekty výuky, partnerství se soukromým sektorem či zvýšení podílu žen ve studiu informatiky; diskutovalo se také o možnosti vytvoření konsorcia univerzit zabývajících se kyberbezpečnostním výzkumem.

„Děkujeme za sdílení vašeho přístupu i zkušeností. Jde rozhodně o model, podle kterého lze budovat účinnou spolupráci a vytvářet ekosystém, díky němuž lze lépe čelit kyberbezpečnostním hrozbám,“ uvedl na závěr setkání předseda ITRE Cristian-Silviu Buşoi.

Delegace ITRE je na třídenní návštěvě České republiky. Jedním z cílů její cesty je prohloubení debaty o kyberbezpečnosti. V Brně se proto delegáti setkali také s představiteli Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je strategickým partnerem Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita dlouhodobě buduje svou roli v oblasti kyberbezpečnosti. Zabývají se jí nejen odborníci z Fakulty informatiky, ale také specialisté na Právnické fakultě či na Fakultě sociálních studií. Na Masarykově univerzitě působí také certifikovaný kyberbezpečnostní tým CSIRT-MU. Své kompetence v této oblasti univerzita pravidelně využívá v rozsáhlých výzkumných projektech i při spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je v České republice jejím strategickým partnerem.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info