O CERIT

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v IT zaměřené na budování odolné digitální společnosti 

Jsme součástí Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 


• FI MU byla první čistě informatická fakulta, která vznikla v České republice.

• Dnes poskytuje informatické vzdělání na všech stupních VŠ studia 2 tisícům studentů a má přes 5 tisíc absolventů.

• V téměř 20 laboratořích je zde prováděn výzkum, často ve spolupráci s partnery z praxe. 

Zakotvení CERIT ve statutu FI MU

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích (CERIT) slouží přípravě a realizaci strategických projektů pro rozvoj vzdělávací a výzkumné infrastruktury v oblasti ICT, spolupráci s průmyslem a transfer technologií a zajišťuje provoz vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru CERIT Science Park.

Návazným posláním pracoviště je využití potenciálu zasídlených firem k účinné spolupráci v komercionalizaci a transferu technologií v oblasti ICT a k posílení výzkumných programů. 

Záleží nám na budování odolné digitální společnosti 


Naše současnost i budoucnost je spojena s digitálními technologiemi. 

• Posláním CERIT je přispívat tím, co víme a umíme k budování odolné digitální společnosti a jejích služeb, a to na všech úrovních.

Věříme, že odolná digitální společnost je předpokladem pro bezpečný a spokojený život občanů v ČR i EU, ekonomický blahobyt, ochranu demokracie a lidských práv.  

 

 

Složité problémy kyberprostoru řešíme multidisciplinárním výzkumem

• Koordinujeme České centrum excelence pro kyberkriminalitu C4e, jehož smyslem provádět excelentní multioborový výzkum.

• Problémy, které řeší se týkají kyberbezpečnosti, kritických infrastruktur, digitálních služeb, technologií i práva. Nelze je účinně řešit pouze jednou odborností. Je nutné propojovat poznatky a přístupy více oborů. 

• V C4e cpropojujeme informatiku, právo, bezpečnostní studia, ekonomii a management.  

 

Výzkumné směry

Budování kapacit v kyberbezpečnosti

Odolnost kritických infrastruktur

Řízení a regulace v kyberprostoru

Vzděláváme budoucí experty  


Odolná digitální společnost potřebuje a bude potřebovat odborníky, kteří zvládnou chránit její klíčové služby a technologie. 

• V současné době je těchto odborníků kritický nedostatek.  

Na tento problém reagujeme tvorbou praktických a multidisciplinárních kurzů. Vytvořili jsme bakalářský profesní program Kyberbezpečnost a spolupracujeme také na realizaci navazujícího magisterského programu se specializací na Řízení kyberbezpečnosti.

 

 

Spolupracujeme napříč obory, sektory i státy


• Problémy, kterými se zabýváme, nemůžeme vyřešit sami. Usilujeme o to, aby se u nás propojovali a sdružovali:

• odborníci napříč obory

• vědecké instituce, soukromý sektor i stát

• organizce v různých státech 

• Spolupráce je základním rysem fungování CERIT. Prakticky to lze vidět v našich výzkumných projektech i ve vybudovaných vazbách. 

 

 

Máme solidní infrastrukturu 


• 2200 mpro spolupráci v rámci CERIT Science Park I, který provozujeme.

• Podílíme se na budování CERIT Science Park II, který nabídne více než 20 000 m2.

• Provozujeme testbedy pro průmyslové řídící systémy ve výuce a výzkumu. 

• Máme KYPO Cyber Range Platform, které jsme vydali jako open-source.

• Jsme iniciátory, koordinátory a součástí CyberCampuscz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info