VZDĚLÁVÁNÍ

Co víme a umíme, předáváme dál

Vzděláváme jak studenty vysokých a středních škol, tak ostřílené odborníky z praxe 

 • Reagujeme na kritický nedostatek odborníků na kyberbezpečnost. Usilujeme o přípravu budoucích expertů pro zvyšování odolnosti digitální společnosti.

 • Tomu odpovídají předávané znalosti a dovednosti. Primárně se zaměřujeme na informatiku, kterou doplňujeme o další disciplíny. Naše vzdělávání je multidisciplinární.  

 • Předměty u nás učí odborníci z akademické sféry i praxe. A podstatná část našeho vzdělávání je praktická.

 • Stavíme na našich dlouhodobých zkušenostech z MUNI KYPO aktivit – výzkumu vzdělávání v kyberbezpečnosti, vývoje souvisejích technologií a organizace kyberbezpečnostních cvičení a tréninků.

 • Využíváme moderní vzdělávací technologie, které usnadňují učení. Například prostředí KYPO Cyber Range Platform a platformu Open edX

Bez popisku

Univerzitní výuka

Bez popisku

 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity nabízí studentům bakalářské i navazující magisterské studium zaměřené na kyberbezpečnost.  

 • V bakalářském studiu je možné studovat profesní program Kyberbezpečnost, který vytvořili odborníci z CERIT. 

Podrobněji o studiu

Profesní program Kyberbezpečnost  

 • Velký důraz je kladen na praxi. Součástí studia je řízená stáž. Například na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či u dalších partnerů CERIT.  

 • Studium je multidisciplinární. K informatickému jádru oboru se přidávají také předměty zaměřené na právo, strategii a management.  

 • Absolvent najde uplatnění jako:  

  • správce systémů, sítí,

  • operátor bezpečnostních dohledových center,

  • člen týmu CSIRT,

  • nižší či střední management kyberbezpečnosti,

  • softwarový inženýr bezpečnostních IT aplikací a systémů,

  • školicí pracovník,

  • asistent manažerů kyberbezpečnosti.

Navazující magisterské studium 

 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity nabízí několik magisterských programů zaměřených na informační a kybernetickou bezpečnost.  

 • Tyto obory vhodně navazují na bakalářský profesní program a dále rozvíjí teoretické znalosti i praktické dovednosti.  

 

DALŠÍ INFORMACE

Odborníci z praxe 

Bez popisku

 • Připravujeme vzdělávání pro odborníky, díky kterému mohou lépe pochopit současné kyberbezpečnostní hrozby a postupy pro snížení jejich rizik.  

 • Těžíme z naších zkušeností získaných při přípravě několika kol národního cvičení Cyber Czech, které jsme pořádali ve spolupráci Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

 • Pravidelně také pořádáme další školení a materiály pro odborníky. Využíváme přitom prostředí KYPO Cyber Range Platform a naše postupy konzultujeme také s experty z CSIRT-MU

Vycházející hvězdy 

Bez popisku

 • Vidíme velký smysl v popularizaci kyberbezpečnosti u studentů středních škol. Zapojujeme se, podporujeme a sami organizujeme vzdělávací aktivity s tímto cílem.  

 • Díky tomu také snáze rozpoznáváme budoucí talenty v oblasti kyberbezpečnosti a podporujeme jejich další rozvoj.  

 

Naše aktivity pro střední školy

Kybersoutěž a Letní škola kyberbezpečnosti na MUNI

 • Kybersoutěž je soutěž pro studenty středních škol ve znalostech a dovednostech v oblasti kyberbezpečnosti. Masarykova univerzita tuto soutěž dlouhodobě podporuje. Doposud se zapojila do všech ročníků.

 • Odbornící z CERIT se podílí pravidelně na organizaci Letní školy, která slouží jako soustředění a odměna pro finalisty Kybersoutěže.

 • Cílem je také poskytnout jim exkurz do kyberbezpečnosti v praxi, tomu pak odpovídá i připravený program.

Výuka kyberbezpečnosti na SŠ

Soutěže v informatice 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info