SPOLUPRÁCE

Podstata našeho přístupu

 • Na CERIT chceme vytvářet příležitosti pro propojování a spolupráci odborníků z různých oborů, sektorů i států.  

 • Díky tomu můžeme lépe čelit složitým výzvám, které jsou spojené s budováním odolné digitální společnosti. Mají totiž společné to, že je nelze účině řešit pouze optikou jednoho oboru či z pozice jedné organizace. 

 • Příkladem je kyberbezpečnost státu. Nejde o výzvu, kterou lze účinně zvládnout pouze technicky. Naopak, spolu s informatiky na ní musí pracovat právníci, odborníci na strategii, manažeři a ekonomové.

 • Pohledy těchto odborníků se liší také v závislosti na tom, jestli jsou ze soukromé společnosti, veřejného sektoru nebo zda jde o výzkumníky. A velký vliv má také to, ze kterého státu pocházejí.  

Tři úrovně spolupráce na CERIT

Spolupráce napříč obory  

 • Na CERIT propojujeme propojujeme informatiku, právo, bezpečnostní studia, ekonomii a management. 

 • Těžíme tak z rozdílnosti přístupů i metod, které přináší.  

 • Spolupráci tohoto typu dobře ilustruje projekt Czech Cyber Crime Centre of Excellence (C4e).

  V rámci něj se spojila expertní akademická pracoviště za účelem základního výzkumu v kyberbezpečnosti. Konkrétně v C4e spolupracují odborníci na kyberbezpečnost, ochranu kritických informačních infrastruktur a právo.  

Vědecké instituce, stát i soukromý sektor 

 • Spolupráce mezi sektory je konceptem prověřeným už na mnoha projektech a je důležitou součástí strategií zaměřujících se na kyberbezpečnost a digitální technologie.  

 • Na CERIT pracujeme na tom, aby všem zapojeným organizacím dávala spolupráce smysl z hlediska jejich cílů a potřeb.  

 • Dobrým příkladem je náš projekt Národního Centra kompetence pro kyberbezpečnost. Sdružují se v něm výzkumná pracoviště, zástupci průmyslu i veřejného sektoru za účelem přenosu výsledků kyberbezpečnostního výzkumu do praxe.  

 

Zahraniční partnerství

 • Řada problémů digitálního věku je společná pro většinu států světa. Dává smysl, aby společná byla i snaha hledat jejich řešení. Spolehlivá zahraniční partnerství jsou nezbytná pro budování odolné digitální společnosti.  

 • Členové CERIT jsou aktivně zapojení do dvou velkých evropských kompetenčních sítí, CONCORDIA a Cybersec4Europe, jejichž cílem je propojovat kompetence v kyberbezpečnosti.  

 • Spolupracujeme také s klíčovými evropskými institucemi v rámci odborných konzultací. Konkrétním příkladem je například zapojení našich odborníků do mezinárodní expertní skupiny, která se zabývá problematikou certifikací v kyberbezpečnosti. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info