SPOLUPRÁCE

Strategická partnerství a specializované služby 

Strategická partnerství

 • Výzvy, které řešíme nelze účinně řešit pouze optikou jednoho oboru či z pozice jedné organizace. 

 • Příkladem je kyberbezpečnost státu. Nejde o výzvu, kterou lze účinně zvládnout pouze technicky. Naopak, spolu s informatiky na ní musí pracovat právníci, odborníci na strategii, manažeři a ekonomové

 • Aktivně se zaměřujeme na:

  • Spolupráci napříč obory: Na CERIT propojujeme propojujeme informatiku, právo, bezpečnostní studia, ekonomii a management. Těžíme tak z rozdílnosti přístupů i metod, které přináší. Toto je typické například v rámci Výzkumu C4e.

  • Sektorovou spolupráci: Model prověřený na mnoha projektech, je důležitou součástí strategií v oblasti digitálních technologií i jejich bezpečnosti – usilujeme o smysluplné vztahy mezi vědci, státem i soukromým sektorem. 

  • Zahraniční partnerství: Spolehlivá zahraniční partnerství jsou nezbytná pro budování odolné digitální společnosti. Patří do mezinárodních komunit expertů a  spolupracujeme s klíčovými evropskými institucemi v rámci odborných konzultací. Konkrétním příkladem je zapojení našich odborníků do mezinárodní expertní skupiny, která se zabývá problematikou certifikací v kyberbezpečnosti.

Bez popisku

Specializované služby

Bezpečná digitální transformace

 • Kyberbezpečnost je zásadní pro každou organizaci, ne všechny se však dokáží v této oblasti zorientovat. CyberSecurityHubcz služby s tím mohou pomoci.
 • Smyslem je podporovat digitální transformaci malých a středních podniků a veřejné správy.

 • Konkrétně se jedná o služby ze čtyř kategorií:

  • Test before invest – poskytování nebo zajištění přístupu k technologiím a službám digitální transformace pro vývoj a testování produktů či služeb před jejich finální výrobou nebo implementací.

  • Vzdělávaní a rozvoj dovedností klientů. 

  • Podíl na rozvoji regionálního inovačního ekosystému a síťování klíčových stran.

  • Podpora klientům při hledání investic a poradenská činnost pro rozvoj podnikání.

Odborné vzdělávání a tréninky

 • Připravujeme vzdělávání pro odborníky, díky kterému mohou lépe pochopit současné kyberbezpečnostní hrozby a postupy pro snížování jejich rizik.  

  • Nabízíme školení a materiály pro odborníky. Využíváme přitom prostředí KYPO Cyber Range Platform a naše postupy konzultujeme také s experty z CSIRT-MU.

  • Vytváříme kyberbezpečnostní cvičení "na míru". V minulosti jsme realizovali například cvičení pro pracovníky několika velkých energitických společností. 

 • Těžíme z naších zkušeností získaných při přípravě několika kol národního cvičení Cyber Czech, které jsme pořádali ve spolupráci Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Služby CERIT Science Park I 

 

 • Provozujeme vědecko-technický park, který poskytuje zázemí začínajícím podnikům i již zavedeným společnostem z oblasti ICT. CSP I je místem pro spolupráci mezi vědci, studenty Fakulty informatiky MU a IT společnostmi.

 • Mezi služby CSP I patří:

  • Poskytování zázemí a technických služeb.

  • Vzdělávací aktivity, poradenství a networkingové akce.

  • Služby v oblasti transferu technologií.

  • Podpora spolupráce s vědci a studenty na FI MU.

  • Spolupráce s dalšími IT společnostmi v CSP I i výzkumníky CERIT.

  • Řešení společných projektů.

   

Kontaktujte nás, pokud se chcete dozvědět víc

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info