SLUŽBY

Zaměřené na digitální společnost 

Služby Cybersecurity Innovation Hub 

 • Cybersecurity Innovation Hub je koordinované úsilí výzkumných organizací, správních orgánů, clusterů a podniků. Smyslem je podporovat digitální transformaci malých a středních podniků a veřejné správy.

 • Cybersecurity Innovation Hub slouží jako kontaktní místo s expertními znalostmi a specializovanými službami:

  • Test before invest – poskytování nebo zajištění přístupu k technologiím a službám digitální transformace pro vývoj a testování produktů či služeb před jejich finální výrobou nebo implementací.

  • Vzdělávaní a rozvoj dovedností klientů. 

  • Podíl na rozvoji regionálního inovačního ekosystému a síťování klíčových stran.

  • Podpora klientům při hledání investic a poradenská činnost pro rozvoj podnikání. 

 • Cybersecurity Innovation Hub a jeho služby jsou koordinovány Radou Národního centra kompetencí pro kyberbezpečnost

Odborné vzdělávání a tréninky 

 • Připravujeme vzdělávání pro odborníky, díky kterému mohou lépe pochopit současné kyberbezpečnostní hrozby a postupy pro snížování jejich rizik.  

  • Nabízíme školení a materiály pro odborníky. Využíváme přitom prostředí KYPO Cyber Range Platform a naše postupy konzultujeme také s experty z CSIRT-MU.

  • Vytváříme kyberbezpečnostní cvičení "na míru". V minulosti jsme realizovali například cvičení pro pracovníky několika velkých energitických společností. 

 • Těžíme z naších zkušeností získaných při přípravě několika kol národního cvičení Cyber Czech, které jsme pořádali ve spolupráci Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Služby CERIT Science Park I 

 • Provozujeme vědecko-technický park, který poskytuje zázemí začínajícím podnikům i již zavedeným společnostem z oblasti ICT. CSP I je místem pro spolupráci mezi vědci, studenty Fakulty informatiky MU a IT společnostmi.

 • Mezi služby CSP I patří:

  • Poskytování zázemí a technických služeb.

  • Vzdělávací aktivity, poradenství a networkingové akce.

  • Služby v oblasti transferu technologií.

  • Podpora spolupráce s vědci a studenty na FI MU.

  • Spolupráce s dalšími IT společnostmi v CSP I i výzkumníky CERIT.

  • Řešení společných projektů.

   

Kontaktujte nás, pokud se chcete dozvědět víc.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info