STRUKTURA

 

CERIT je součástí Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Patří mezi její účelová zařízení.

Zakotvení CERIT ve statutu FI MUNI

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích (CERIT) slouží přípravě a realizaci strategických projektů pro rozvoj vzdělávací a výzkumné infrastruktury v oblasti ICT, spolupráci s průmyslem a transfer technologií a zajišťuje provoz vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru CERIT Science Park.

Návazným posláním pracoviště je využití potenciálu zasídlených firem k účinné spolupráci v komercionalizaci a transferu technologií v oblasti ICT a k posílení výzkumných programů. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info